Automatisk check-in funktion

Som en helt ny funktion har vi udviklet en automatisk check-in funktion som gør det muligt for jeres frivillige selv at checke ind til en vagt.

Det foregår sådan at I sætter en tablet op i eksempelvis et frivilligområde, på denne tablet kan de frivillige selv checked ind ved at scanne en QR kode som genereres på deres smartphone. Når den frivillige scanner en gyldig QR kode og har en vagt der enten begynder inden for den næste time, eller senest er begyndt for 30 min siden (parametrene kan ændres for jeres konto), bliver den frivillige checket ind og der vises en bekræftelse til den frivillige samt sendes en email.

På enheden der scanner vises kortvarigt en besked til den frivillige, beskeden vises kun 5 sekunder hvorefter scanneren er klar til den næste frivillige der kan scanne. På den frivilliges telefon vises en bekræftelse på at de nu er checket ind, der sendes også en email til den frivillige.

Sådan ser det ud på den tablet der scannerSådan ser det ud på den frivilliges telefon


Vi har ikke lagt funktionen ud til alle endnu, men kontakt os hvis du er interesseret i at afprøve det i jeres organisation.