Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for CrewPlan.dk

Følgende handelsbetingelser gælder alle tilbud, ordrer, salg og leverancer af crewplan.dk med mindre andet er skriftligt aftalt imellem kunden og leverandøren.

SAAS

CrewPlan leveres som software-as-a-service. Kunden betaler for licens til at anvende softwaren installeret på leverandørens system, der skal ikke installeres software hos kunden ligesom der heller ikke gives adgang eller ejerskab over programmets kildekode.

Der kan tilgå forbrugsafhængige omkostninger til SMS ved brug af systemet.

Platforme og browsere

CrewPlan er optimeret til brug på mobile enheders browsere, herunder specifikt Google Chrome, Safari, MicroSoft Edge samt Firefox. Det er kunden ansvar at anvende seneste versioner af browsere.

Brug af prøvekonto

CrewPlan kan bruges gratis i 30 dage af enhver ny kunde, det er en betingelse af systemet ikke anvendes til produktion som der almindeligvis dækkes af betalt licens. Det er eksempelvis ikke tilladt at bruge en prøvekonto til at rekruttere og/eller vagtplanlægge en event. Anvendes sms i en prøvekonto skal der betales de akkumulerede sms udgifter.

Licens – start og ophør

CrewPlan licenser gælder minimum 12 måneder fra indgåelse af aftalen. Cirka 30 dage før en licens udløber bliver der automatisk tilsendt en email til kunden herom, det er kundens ansvar at kontakte leverandør angående forlængelse af licensperioden. Hvis en licens ikke bliver forlænget af kunden, vil leverandøren automatisk blokere adgang til brug af systemet. Data slettes automatisk fra database og backup ikke senere end 90 dage efter ophør af licens.

Det er ikke muligt at genskabe data når data er slettet.

Ved indgåelse af en aftale om licens til brug af CrewPlan, betales enten online med kreditkort eller via faktura. Betales faktura ikke rettidigt vil adgang til systemet blokeres indtil fuld betaling har fundet sted. Opsigelse af en licens kan ske til udgangen af en licensperiode, opsigelse før ophør af licensperiode medfører ingen refusion af betalt licens.

Restbeløb fra smskonto i CrewPlan kan krediteres, restbeløb bankoverføres til kunden, leverandør fratrækker kr. 75,- for denne service.

Licens - omfang og anvendelse

Betalt licens til CrewPlan giver dig og din organisation brugsret til crewplan.dk via den dedikerede adresse, som udleveres ved indgåelse af aftale. CrewPlan må ikke anvendes til ulovlige formål efter dansk lovgivning samt det land din organisation er bosiddende i. Systemet på ikke anvendes til distribution af information der krænker tredjemands rettigheder, eller indeholder erotisk, racistisk eller andre former for kompromitterende materiale. Dette være sig i form af dokumenter, tekst, billeder, videomateriale.
Med mindre det er udtrykkeligt samt skriftligt aftalt mellem kunden og CrewPlan, er det ikke tilladt at udleje, udlåne eller på anden måde give adgang til jeres CrewPlan konto til andre organisationer/foreninger eller enkeltpersoner, med henblik på at anvende systemet på en måde som normalvis vil kræve egen licens. Eksempelvis må du ikke lade en anden forening benytte jeres CrewPlan til at rekruttere frivillige til et event som ikke afholdes af den organisation som har indgået aftale med CrewPlan.